EL BOSC ÉS EL TERAPEUTA

EL GUIA OBRE LES PORTES

Shirin-Yoku Barcelona realitza activitats per connectar amb la natura i amb tu mateix,

per millorar el teu benestar.

 El nostre enfocament en la Teràpia de Bosc, o Banys de Bosc, 

Shinrin-Yoku, és combinar passejades d’oci en camins suaus

al bosc amb activitats guiades per facilitar l’obertura dels sentits,

reforçar la intuïció, i experimentar el bosc d’una nova forma. 

És a dir, anem a passar un temps al bosc estant simplement

presents i usant els sentits per connectar-nos al bosc.

 

 

D’una forma holística, el focus està en desencadenar i aprofundir

una relació amb el nostre entorn natural i social a través de

l’exploració de 13 sentits, més enllà dels habituals 5,

aprofundint les nostres connexions sensorials.

 

Ens basem en tècniques de mentoring de connexió amb la natura.

 

També utilitzem el “Council“, interaccions en grup en diversos

moments al llarg del passeig, que ajuden els participants

a compartir amb altres e integrar com cadascú viu

l’experiència i com la sentim junts.