A LA PRÀCTICA, SOLS FA BÉ

SHINRIN-YOKU, TAMBÉ CONEGUT COM A TÈRAPIA DE BOSC,

ÉS UN TERME QUE SIGNIFICA “BANY DE BOSC”

 

.

El concepte va ser desenvolupat al Japó durant la dècada

dels 80 amb l’objectiu de “tractar” els alts nivells d’estrès.

Els enfocaments de la Teràpia de Bosc tenen arrels en moltes cultures al llarg de la història. Aquest exercici d’aproximació a la natura no és exclusiu de la cultura japonesa, cada cultura al món ha desenvolupat les seves pròpies tradicions sobre connexions amb la natura, i les seves capacitats relaxants i medicinals.

El sistema de patrons i processos japonesos, Shinrin-Yoku, van inspirar el nostre, que es distingeix per les diferències culturals i els ambients naturals pels quals estem envoltats. La principal diferència és que no anem a fer exercici, ens mourem molt lentament.

La idea és simple, si una persona visita un àrea natural i camina d’una manera relaxada es poden arribar a una sèrie de beneficis: relaxació i restauració del sistema nerviós. La pràctica segueix el principi general que és beneficiós per al nostre benestar passar temps en l’atmosfera del bosc.

Les activitats al bosc o en una àrea natural són terapèutiques quan a través dels sentits, de manera calma i conscient, obrim un espai a l’escolta i a l’acceptació.

 

Les activitats que realitzem, des del punt de vista terapèutic, parteixen de les següents premisses:

 

– Intenció terapèutica de connectar amb la natura de forma sensorial, amb els sentits, i moures de forma conscient.

 

– Es realitzen sense pressa, no tenen per objectiu fer exercici físic.

 

– Les interaccions amb l’entorn requereixen prestar atenció.

 

– La relació amb la natura i l’impacte terapèutic succeeixen al llarg del temps. No és un esdeveniment únic.

 

– S’estableixen rutines que ajuden a aprofundir les relacions amb la natura i els beneficis per a la salut. No es tracta només de fer passejades al bosc.

 

El guia i les invitacions que ofereix donen suport als participants a alentir i a despertar

els sentits, percebent els matisos de les interaccions en l’ambient natural.