BENESTAR CORPORATIU

Realitzem experiències úniques en contacte amb la natura que proporcionen vivències i eines aplicables al dia a dia de l’entorn laboral.

 

L’objectiu és millorar la salut i el benestar dels professionals.

 

Combinem la pràctica de banys de bosc i de diferents tècniques de connexió amb la natura, amb contingut teòric basat en la naturalesa com a mètode pedagògic.

 

Els programes presentats poden ser implementats en mòduls de 8 hores, en dies independents, consecutius o en recessos.

¿Per la teva empresa?

Si creu que el benestar físic i mental són claus per a l’activitat de qualsevol professional dels programes de Shinrin-Yoku Barcelona són per al seu equip.

 

Els programes de benestar corporatiu treballen de forma transversal:

 

• Reducció de l’estrès;

 

• Augment de l’estat d’ànim i de la sensació de benestar psicològic;

 

• Augment de la capacitat cognitiva i de concentració;

 

• Disminució de la tensió psicològica-ansietat;

 

• Desenvolupament de capacitats socioemocionals, i reforç de les relacions socials;

 

En conjunt amb vostè dissenyarem un programa ad hoc que s’ajusti a les necessitats específiques del seu equip.

Nature Based Creative Decision Making (NBCDM)

Nature Based Creative Decision Making (NBCDM) és un programa de benestar i potenciació de la resolució creativa de problemes basat en la connexió amb la natura.

 

EL NBCDM està dissenyat perquè els equips de professionals potenciïn:

 

La capacitat creativa de resolució de problemes;

La capacitat cognitiva i emocional;

El pensament crític;

Sentiment de competència.

 

En aquest programa els membres del seu equip:

 

Aprendran tècniques de connexió amb la natura;

Potenciaran rutines que donen suport al pensament creatiu;

Guanyaran claredat en la presa de decisions.

 

Programa de 16 hores dividides en 2 mòduls de 8 hores cadascun.

Nature Based Stress Reduction and Wellbeing (NBSRW)

Nature Based Stress Reduction and Wellbeing (NBSRW) és un programa de reducció d’estrès i millora del benestar basat en la connexió amb la natura.

 

EL NBSRW està dissenyat perquè els equips de professionals guanyin eines per prevenir:

 

El desajust entre les exigències i els recursos físics, mentals i emocionals disponibles potenciadors d’estrès;

L’exposició a nivells elevats i continuats alts d’estrès creadors de Burnout;

Factors generadors de tristesa i depressió.

 

En aquest programa els membres del seu equip:

 

Guanyaran una base sòlida per a la pràctica dels banys de bosc;

Assimilaran formes sensorials d’explorar el seu entorn;

Aprendran tècniques de connexió amb la natura.

Coneixerà els seus límits i aprendrà a ultrapassar.

 

Programa de 24 hores dividides en 3 mòduls de 8 hores cadascun.

Nature Based Communication Activation (NBCA)

Nature Based Communication Activation (NBCA), és més que una acció de Team Building que sense oblidar la diversió està orientada a fomentar la comunicació en l’equip.

 

EL NBCA és un programa que està dissenyat perquè els equips de professionals:

 

Reforcin l’autoconfiança, autoacceptació i autogestió;

Incrementin la percepció de pertinença i les relacions socials;

Desenvolupin capacitats socioemocionals;

Augmentin el control d’impulsos i d’aptituds pertorbadores.

 

En aquest programa els membres del seu equip:

 

Aprendran noves tècniques i formes de comunicar-se;

Assimilaran noves dinàmiques de grup.

 

Programa de 8 hores a realitzar en 1 mòdul d’un dia.